საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

გარემოსდაცვითი შეფასების პორტალი

გარემოსდაცვითი შეფასების პორტალის მიზანია ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების/დაინტერესებული საზოგადოების ეფექტიანი ინფორმირება და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

 

პორტალზე გაეცნობით შემდგომ ინფორმაციას:

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების/სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურების გავლის მიზნით წარმოდგენილი დოკუმენტაცია;

 

  •  საზოგადოებისგან შენიშვნებისა და მოსაზრებების მიღების ვადა;
  •  ინფორმაცია საჯარო განხილვის შესახებ;
  •  სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6

ტელ: 0 322 378038

ელ.ფოსტა: eia@mepa.gov.ge